Hoş Geldiniz

Gaziantep Üniversi­tesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili konularda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar.

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme ve proje yapar veya yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır, destekler.

b) Atatürk ilke ve İnkılâpları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş düzeyde olmalarını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası. kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenler.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgi­li ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici desteği sağlar.

d) Amaçları doğrultusunda yayın yapar ve yaptırır.

e) Kadın sorunları konusunda kitaplık ve arşiv oluşturur.

f) Kadın sorunları ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere çalışmalarına katılır; danışmanlık yapar, veri sağlar.

g) Kadın sorunları konusunda kamuoyunun oluşmasına yardımcı olur.